Amyotaxy teriminin tıbbi anlamı; n. Müsküler ataksi (reflekse bağlı irade dışı ihtilaçlar).