Amyotrophia, Amyotrophy teriminin tıbbi anlamı; kas körelmesi, kas erimesi, adela atrofisi.