Amystatic Syndrome teriminin tıbbi anlamı; Hepatolentiküler dejenerasyon;