Amyxorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. Normal mukoza salgısı yokluğu (kesilmesi).