An - Observer teriminin tıbbi anlamı; Keskin, nafiz (dikkatli) bir gözlemci.