Anacholia teriminin tıbbi anlamı; n. Safra sekresyonunun azalması.