Anachoresis teriminin tıbbi anlamı; n. Sun'i apse eya bir aşı enjeksiyonu sonucu ogranizmanın bir noktasında mikropların birikmesi.