Anacidity teriminin tıbbi anlamı; n. Asitsizlik, organizmada normal asidlik derecesinin bozulması.