Anacrotism teriminin tıbbi anlamı; n. Anakrotizm (Sphygmogram'da yukarı çıkan kol üzerinde bir çentik belirmesi).