Anacusis teriminin tıbbi anlamı; n. Sağırlık (total).