Anadenia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Bez yetersizliği; 2. Mide salgısı yetersizliği (kronik); 3. Bez yokluğu.