Anadipsia teriminin tıbbi anlamı; n. Şiddetli susuzluk, anadipsi.