Anadrome teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Yukarı doğru yayılan ağrı; 2. İsteriklerde nöbet başlangıcında göğüsten boğaza doğru yükselen tıkanma duygusu; 3. Kanın vücudun aşağı kısımlarından yukarı bölgelerine çıkması, hücumu, başa kan hücumu.