Anaerobe teriminin tıbbi anlamı; n. Serbest hava veya oksijen taşımayan bir ortamda yaşayan mikroorganizm, anaerob.