Anagnostaki's Operation teriminin tıbbi anlamı; Entropiyon ameliyatı;