Anakinesis teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Canlı maddeyi karakterize eden ve bazı moleküllerin veya atomların enerji muhtevalarını zenginleştirerek onları etkin kılan "autocatalytic" processus. Bu yolla enerji yükü bakımından diğer molekül ve atomlardan ayrılan canlı molekül ve atomlar "kinetomer" adı ile anılır: Bunlar arasında enerji yönünden en zengin olan "anakinetomer" veya "anakinetomeric" şekil olarak ele alınır. Enerji yükü en düşük olan cansız molekül veya atom ise "katakinetomer" veya "katakinetomeric" şekli oluşturur.