Anal Fistula teriminin tıbbi anlamı; Anal kanal'dan anüs çevresindeki doku içine uzanan patolojik geçit (Anüs çevresinde dışarıya açılır veya açılmaz);