Anal Papilla teriminin tıbbi anlamı; Anal valvüllerin üzerinde mevcut olan epitel yapısındaki çıkıntılar;