Analepsis, Analepsy teriminin tıbbi anlamı; n. & 1. Nekahet, iyileşme; 2. Mide bölgesinden başlayan bir avra (gastric aura) ile beliren sar'a nöbeti; 2. Cinsi birleşme sırasında ani olarak beliren kanıksama veya bezginlik hissi.