Analgesia Algera (Analgesia Dolorosa) teriminin tıbbi anlamı; Bir bölgede hissiyat kaybı ile belirtili, şiddetli ağrı.