Analgesia teriminin tıbbi anlamı; n. Ağrı duymamış, ağrı hislerinin kaybolması, analjezi.