Analgesic teriminin tıbbi anlamı; n. & a. 1. Ağrı dindiren ilaçlar; 2. Analjeziye ait, analjezik (analjetik).