Anallergic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Allerjik olmayan; 2. Anafilaksi yapmayan.