Androgyne teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Hünsa; 2. Kadınlaşmış erkek; 3. Hadım, tavaşi; 4. Erkekleşmiş kadın.