Androgynism teriminin tıbbi anlamı; Erkek meyil ve karakteri taşıma (kadın hk.).