Androgyny teriminin tıbbi anlamı; n. Zahiri hünsalık, erselik;