Android Pelvis teriminin tıbbi anlamı; Erkek pelvisine benzeyen pelvis (kaması pelvis);