Andrology teriminin tıbbi anlamı; n. Erkek hastalıkları (özellikle üreme organları hastalıkları) bahsi.