Andromerogony teriminin tıbbi anlamı; n. Yumurtanın yalnız babaya ait kromozomlarla gelişmesi.