Andromimetic teriminin tıbbi anlamı; a. Erkek karakteri veren, erkeklik uyandıran.