Androphobia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi erkek korkusu, cinsi nefret.