Androphonomania teriminin tıbbi anlamı; n. Öldürme azgınlığı (deliliği).