Androstane teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Androjenlerin esas nüvesini oluşturan ve formülü C10H32 olan iskelet.