Aneilemia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Karın şişkinliği; Karın sancısı.