Anelectrotonus teriminin tıbbi anlamı; n. Bir sinir veya kasın anodda (polarize olmamış akım önünde) uyarılma derecesinin düşmesi.