Anel's Operation teriminin tıbbi anlamı; Anel ameliyesi; 1. Genişleme (anevrizma) gösteren bir artere, kalb cihetinde olmak üzere ligatür konulması; 2. Büzücü bir solüsyon şırıngasından sonra gözyaşı kanalının ince bir sonda ile genişletilmesi;