Anel's Probe teriminin tıbbi anlamı; Anel sondası, burun-gözyaşı kanalı sondası;