Anemic teriminin tıbbi anlamı; Kansızlığa bağlı anoksi (kansızlık veya karbon monoksid (CO) ezirlenmesinde olduğu gibi kanda etkin hemoglobin miktarının düşmesi sonucu arterlerde oksijen muhtevasının azalması);