Anetorgrade teriminin tıbbi anlamı; Yalnızca kazadan sonra cereyan eden olayların hatırlanmaması.