Aneurysmal Varioliform teriminin tıbbi anlamı; Bir çeşit arteryovenöz anevrizma;