Angel's Wing, teriminin tıbbi anlamı; n. Kürek kemiklerinin aşırı çıkıntılı hail ile beliren beden kusurunu anlatmakta kullanılan deyim, melek kanadı.