Angiasthenia teriminin tıbbi anlamı; n. Damar sisteminde "tonus" azalımı, damar gevşekliği, damar pörsümesi.