Angina Pectoris Vasomotoria teriminin tıbbi anlamı; Yalancı göğüs anjini (kalbin organik bir hastalığı dışında olmak üzere vazomotor düzensizliklerle beliren anjin tipi nöbetler).