Angina Pectoris teriminin tıbbi anlamı; Göğüs anjini, angar pectoris (kalp kasının herhangi bir beslenme yetersizliği sonucu olan kalp ağrısı).