Angina Plaunt-Vincenti teriminin tıbbi anlamı; Tonsillerin ve ağız boşluğu mukozasının belirli bakteriler dolayısıyle meydana gelen ülseröz iltihabı.