Angina Sine Dolore teriminin tıbbi anlamı; "Gairdner" hastalığı.