Angina Tonsillaris teriminin tıbbi anlamı; Bademcik flegmon veya apsesi.