Angina Uratic teriminin tıbbi anlamı; Damla (hastalığı) ile ilgili yutak iltihabı.