Angino-Architecture teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Beyin damar ağı (kuruluşu); 2. Başın dolaşım sistemi mimarisi (yapısı).