Angio-Ataxia teriminin tıbbi anlamı; n. Kan damarlarının düzensiz tansiyon durumu, tansiyon düzensizlği.